Forskning visar att död lax är empatisk

Död lax och medicinsk forskning

Ny medicinsk forskning visar..

Jag har jobbat med forskning stora delar av mitt liv, det är nog det som gör mig så kritisk. Jag vet precis hur svårt många forskare har för att släppa en idé, hur mycket prestige det ligger i att bevisa att det man tänkt var sant. Ibland är det mer än prestige det handlar om, ibland är det stora pengar med i spelet.

Tobaksindustrin lade stora pengar på att bevisa att tobak inte är skadligt, många forskar fick stora anslag, helt till det blev orimligt och de blev tvungna att resignera. Idag lägger sockerindustrin stora pengar på att övertyga oss om att det är mättad fett är skadligt, och att vi skall äta låg-fett-produkter med extra mycket tillsatt socker istället.

Läkemedelsindustrin lobbar hårt för att sälja mediciner och vacciner som inte alltid är fullt ut testade. Vi såg effekter av det med Neurosedyn-katastrofen. Svininfluensa-vaccinet visade sig ge narkolepsi, unga tjejer dör plötsligt och oväntad efter HPV-vaccination. Statiner föreskrivs flitigt, men det diskuteras om de har någon positiv effekt överhuvudtaget. Biverkningar verkar de i alla fall ge. Läkare som står fram i media och pratar om hur skadligt mättad fett är, får ofta ekonomisk stöd av läkemedelsindustrin som vill bevara dagens ohälsa.

Dock finns det alltid forskning bakom som kan visa att medicinerna är säkra och verksamma. Alltid. Men om forskningen som ligger till grund för dagens kostråd och livsstilsråd (samt medicineringsråd) är helt igenom korrekt och entydig kan man alltid ifrågasätta. Här är ett lite kul exempel:

 

Döda laxar reagerar känslomässigt på samma sätt som levande människor

Döda laxar har också känslor. Precis som människor. Det är bevisad.

På Universitetet i Dartmouth, Kalifornien, har man undersökt döda laxar i fMRI, funktionell magnet-röntgen utrustning. Man visade laxen bilder av människor i olika sociala situationer och instruerade laxen om att tänka genom vilka känslor människan på bilden kan ha känt i de olika sociala situationerna.

Laxen reagerade tydligt på bilderna. Den visade ökade blodflöden till de delar av hjärnan som aktiveras när man blir känslomässigt engagerad. Laxen kände alltså av de emotioner som människan i bilden kände. Även när den sedan länge var död.

Forskarna som utförde undersökningen trodde givetvis inte att laxen var superempatisk. Ej heller var det något försök att kontakta de ’på den andra sidan’. Försöket var istället menad som en tankeväckare; -De ville varna för hur lätt man kan feltolka analyser och hur noga man måste tänka genom sina felkällor. Döda laxar är inte empatiska, oberoende av hur fin och dyr den medicinska utrustningen är.

Nästa gång ni läser om medicinsk forskning som visar att något är bra eller dåligt för hälsan, så kom ihåg att resultaten kanske har blivit feltolkade. Det kan ligga en död lax som ännu inte är begraven på labbet. En forskare måste publicera, och vill gärna presentera nya rön. Kanske får hen bra betalt av läkemedelsindustrin som Hellenius, Rössner och Claude. Självklart bitar man inte den hand som ger bort miljoner i anslag. Ibland är det inte jäv utan inkompetens i att tolka resultaten som leder till fel slutsatser. Ibland får man en sexa tre gånger på raken när man slår en tärning. Det är statistik, du behöver slå mer än tre gånger för du säkert kan säga vad som är vanligast. Ibland glömmer man bort även klara felkällor som att man tok tärningen från barnens trollerilåda och att just den tärningen bara har 6 ögon på alla sidor.