Bra fetter från olivolja

Ketogen diet – Är det bättre än all annat cancerbehandling?

Kan cancer behandlas med ketogen diet?

Senaste tiden har det kommit många rapporter om att ketogen diet kan hejda cancer [1], och att patienter med långt kommen cancer som sjukvården inte längre vill ge något hopp, blir friska med ketogen diet. Men vad är ketogen diet, och fungerar det verkligen?

Ketogen diet är inget som diskuteras så mycket i vårt samhälle idag. Det är en extrem diet som kan ge bristsjukdomar om det används fel, och dessutom är risken stor att man förlorar mycket i vikt. Innan man börjar med en ketogen diet, bör man få hjälp att räkna genom sitt kaloriintag och intag av viktiga näringsämnen.

Vad betyder ketogen?

LCHF har bliv populärt, och alla vet väl numera att LCHF i korthet går ut på att radikalt minska mängden kolhydrat, och snabba kolhydrat i särskildhet, medan mängden fett inte begränsas. Det finns bra och dåliga fetter, och hårt processad eller härsket fett skall alltid undvikas. Att animalisk fett skulle vara farligt för hälsan, är numera starkt ifrågasatt, medan mycket bevis finns föra att socker och andra snabba kolhydrater kan ge hjärt-kärl sjukdom, cancer och fetma.

Många som idag inte lever på LCHF väljer ändå att öka mängden fett i vardagsmaten och reducera mängden socker och snabba kolhydrater. Jag tycker det är ett bra steg mot bättre hälsa!

Ketogen diet är en extremvariant av LCHF där man skall reducera kolhydraterna i kosten till ett absolut minimum, så att kroppens celler inte längre lever på glukos (blodsocker), utan istället förbränner fett, eller ketonkroppar. Normalt kommer kolhydrat att förvandlas till glukos som är kroppens huvudsakliga bränsle, men om vi äter mycket litet kolhydrat och mer fett, kommer vår lever istället att skicka ut bränsle i form att fettsyror och ketonkroppar. Vi säger att kroppen går i ketos. Man kan mäta när kroppen går i ketos med provstickor i urin eller blod, och ser då när mängden ketonkroppar ökar. Det är som ni förstår inte ett av-på-tillstånd, utan en skala som vi alla befinner oss på hela tiden.

Kroppens celler klarar fint övergången, möjligen kan man just några dagar idet man byter förbränningsmetod känna sig lite slapp och tung, ev. får man lite muskelvärk eller huvudvärk, och en viss doft av aceton kan komma från kroppen. Men efter ett tag bör det ge med sig, och man fungerar bra även när kroppen är i ketos.

Hur det hela började

Ketogen diet har använts länge, minst 100 år [2], inom medicinen som en behandling mot epilepsi. Normalt får man mediciner mot epilepsi som fungerar bra för de flesta, men för en minoritet är mediciner ingen lösning. I de fallen har man ibland försökt med ketogen diet. Efter något år på strikt ketogen diet, är patienten ofta symptomfri eller i alla fall mycket bättre, och kan i många fall lämna dieten utan att epilepsin kommer tillbaka. Epilepsin har efter en tid på diet försvunnit helt!

I en tid före mediciner mot epilepsi, var kost det enda som stod till buds, och även om kosten då såg annorlunda ut, var effekten att de flesta barn fick färre anfall och kramper på diet, och att förbättringen håll i sig även när man lämnade dieten. Många har levd på ketogen diet i lång tid, och man har inte sett negativa effekter av dieten även efter lång tid. Det som kan hända är att man tillfälligt blir förstoppad, och ifall man inte dricker tillräckligt kan man få njursten. Det skall inte hända om man bara ser till att få i sig tillräckligt med vätska och äter bra fetter. (Tyvärr fick barnen på 1920-1920-talet dåliga fetter och för lite vätska, och fick därför ofta njursten och annat).

Ketogen diet och Cancer

När man går på ketogen diet, kommer kroppen in i ketos. Blodet innehåller mer ketonkroppar och mindre glukos. Det luriga är att cancerceller inte kan leva på ketonkroppar. Cancerceller växer och förökar sig snabbt och behöver mycket bränsle i form av glukos. När vi minimerar mängden glukos i blodet, svälter cancercellerna och dör. I alla fall finns det de som säger så, se referenser [3].

När blodsockret inte ständigt är högt och fylls på, så sjunker också mängden insulin och IGF-1 i blodet. Dessa är viktiga signalämnen för cancertumören i att växa och metastasera. [4]

Det finns även forskning som visar att cancerceller har svårt att överleva i närheten av ketonkroppar [5].

Det är svårt att göra forskning på sambandet mellan kost och cancer. Dels för att ingen tjänar på forskningen, så det är svårt att få finansiering. Dels ses nog kost som kvacksalveri, och det är bara de patienter som är så sjuka att de snart vill dö som har erbjudits att ta del i försöken. Men det finns undersökningar som visar att de som försöker ketogen diet mot cancer mår bättre, och även vissa anekdoter om människor som blivit helt friska.[6] Det är oklart om de som försökt ketogen kost på egen hand har lyckats komma i ketos, och om de har haft en bra näringsfördelning. Kanske har de misslyckats för att de inte fick hjälp att nå ketos, eller för att de fick brist på essentiella mineraler eller vitaminer eller annat.

Hur en ketogen diet ser ut

I en ketogen diet, används oftast stora mängder kokosolja, som hjälper kroppen att komma i ketos och är bra bränsle för kroppens celler. Några kan ha svårt med stora mängder fett den första tiden, och blir illamående, men det går att hjälpa kroppen att bättre tåla fett. På den mest strikta ketogena dieten utgör fett 90% av energiintaget. Fisk, kött och ägg är bra proteinkällor. Man brukar rekommendera runt 1g protein/kg kroppsvikt. Här måste man sätta upp ett kostschema under några dagar för att se var man ligger. Vissa grönsaker är också bra att äta, medan alla former för kolhydrat skall undvikas.

För att veta om man när ketos, kan urinstickor eller blodprov användas. Ett fel många gör är att det kommer med små mängder kolhydrat eller att proteinintaget blir för högt, så kroppen omvandlar protein till glukos. Man bör därför kontrollera att proteinintaget inte går över 1g/kg kroppsvikt.

Bör vi behandla cancer med diet?

Vi kan inte idag säga att ketogen diet kan behandla cancer. Det finns några anekdoter om total tillfriskning, men det finns också historier om de som inte blivit friska genom diet.

Mycket tyder på att ett högt blodsocker ökar risken för cancer, och att högt blodsocker, gör att insulinhalterna sedan blir höga och att det i sin tur ökar risken för cancer [7]. Att hålla nere blodsockret är bra, inte bara för att undvika cancer, utan även för att undvika hjärt-kärl sjukdom, åldersdiabetes och fetma. Att se över sina kostvanor och leva mer enligt LCHF är därför att rekommendera för alla!

Jag vill inte lova att alla cancerpatienter blir friskare med ketogen diet, men det kan vara ett alternativ för några. För att fungera måste man ta bort alla kolhydratkällor, så kroppen kommer in i ketos. Det är viktigt att få hjälp med att räkna ut hur mycket energi man får i sig, då man ofta förlorar aptiten och lätt går ner i vikt. Då dieten är rätt så drastisk, rekommenderar jag att kontakta kostrådgivare, så man inte riskerar att få näringsbrister. Många har brister idag, och är man sjuk behövs ofta högre haltar av vissa mineraler och aminosyror som man kan behöva att komplettera med i kosttillskott.

Ketogen kost har långsiktiga positive effekter på hälsan. Visst är det tufft att börja på en sådan radikal omläggning av kosten, men det behöver inte vara för resten av livet. Ketogen diet är något man kan göra under några månader, för att sedan gå över till en vanlig LCHF-kost som är mer varierad och mer accepterad i samhället.

 

Referenser

[1] http://www.examiner.com/article/low-carb-ketogenic-diet-beats-chemo-for-most-cancers-says-dr-thomas-seyfried

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Ketogenic_diet

[3] https://www.lungcancerfoundation.org/2014/08/texas-man-battles-deadly-lung-cancer-with-ketogenic-diet/

Ketogenic Diet

[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14713323

[5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/548019

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15562834

http://news.harvard.edu/gazette/1999/04.22/igf1.story.html

[6] http://www.cbn.com/cbnnews/healthscience/2012/december/starving-cancer-ketogenic-diet-a-key-to-recovery/

Woman Battles Brain Cancer Using Low-Carb Ketogenic Diet Without Chemo

[7] http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=3087