Krom tillskott kan hjälpa vid diabetes och candida

Våra vanligaste näringsbrister: Krom

Krom- Hjälper dig vid hjärtsjukdom, diabetes och candida.

Krom är ett underskattad kosttillskott. Mycket forskning visar att krom är ett viktigt tillskott för de med diabetes typ II (åldersdiabetes), dåligt kontrollerad blodsocker och hos de med metabolt syndrom, inklusive de med hjärt-kärl sjukdom.  Dock är det omstridd om folk i allmänhet har brist på krom. Även om vissa vetenskapliga studier visar på en starkt positiv effekt av krom vid hjärt-kärl-sjukdom, är det märkligt lite forskning på området.  Alternativare har länge förespråkat krom vid candida, men candida är i sig en omstridd diagnos och vården ger inga rekommendationer vid candida hos normalbefolkningen.

Kroms uppgift i kroppen

Krom behövs för att kroppen skall kunna bryta ner kolhydrater och fett. Krom är essentiellt för att föra glukos (blodsocker) in i cellerna och hjälper därmed insulinet med den uppgiften. Med tillräckliga nivåer av krom, blir insulinkänsligheten bättre.

När vi äter socker och kolhydrater, ökar mängden krom i blodet upp till 5 gånger, för att hjälpa kroppens celler i att föra glukosen från blodet in i cellerna. Kromet samverkar med insulinet i denna uppgiften. När glukosupptaget till hjärnan är bra, känner vi oss mera mätta, och krom-tillskott kan därför motverka övervikt.

Sockerhaltig mat innehåller generellt mycket litet krom, samt att kroppen förbrukar mer när vi äter socker. Äter vi mat som är rik på socker, är det därför lätt att få brist på krom.

Krom utsöndras även i svett, och löpare och andra som svettas mycket behöver mer än andra. Även vid infektioner ökar behovet. Krom verkar kunna öka infektionsmotståndet. Tittar man på innehåll av krom i hår, svett och blod, kan man konstatera att nivåerna är lägre hos äldre än hos yngre.

Livsmedel som innehåller krom är bland annat musslor, fisk, fullkornsprodukter, baljväxter, kött och nötter.

 

Krom och Diabetes och hjärtsjukdom

Krom-brist kopplas samman med hjärtsjukdom, och motsatt, tillräckliga nivåer av krom kan bidra till en längre livslängd. För låga krom-nivåer leder nämligen till förhöjda nivåer av kolesterol i blodet och åderförfettning av aorta. Krom-tillskott ökar det goda kolesterolet, HDL, reducerar triglycerider i blod och minskar åderförfettningen. Arterioskleros och åderförfettning/åderförkalkning kan även återbildas genom kromtillskott. [1]

Stora förhoppningar är satt till att tillskott av krom kan hjälpa vid Diabetes typ 2 (åldersdiabetes). [2] Vid diabetes 2, producerar kroppen oftast tillräckligt med insulin, men kroppen blir resistent för insulin; den kan inte tillgodogöra sig den insulin som finns på ett effektivt sätt. Insulinet behövs för att cellen skall ta upp glukos från blodet, och cellen fylls då med socker och fett som används som bränsle för cellen senare. Om insulinet inte klarar att få cellen att öppna sig och ta upp sockret, kommer sockerhalten i blodet att öka.

Brist på krom leder till att kroppen behöver mer insulin för cellerna öppnar sig, kroppen blir okänslig för insulin. I olika studier kan man faktisk se att patienter med diabetes 2 får bättre insulinkänslighet och att blodsockret går ner när de får tillskott av krom. Det betyder inte att krom alltid kommer att ha bra effekt på alla som har diabetes 2, utan det kommer att fungera endast hos de som har en krom-brist. (Diabetes typ 1 har en helt annan orsak, och kommer sannolikt inte påverkas på samma sätt av krom-tillskott).

Nu har en ny intressant rapport kommit [3] där man tittat på alla vetenskapliga studier som studerat effekten av att ge krom till personer med diabetes, och där man också försökt ge rekommendationer om daglig dos. Man hittar i studien av genom tillskott av 200µg dagligen  fick patienterna ett betydligt stabilare blodsocker. Långtidsblodsockret (HbA1c) blev reducerad med 0,6 i genomsnitt, och fastande blodsocker blev reducerad till drygt 1mmol/l. Triglycerider i blod blev reducerade och det goda kolesterolet ökade. Inga bieffekter kunde ses av kosttillskottet.

Många med Diabetes typ II har problem med ett blodsocker som inte är stabilt. Det pendlar, och det är välkänt att blodsockersvängningar i längden kan ha en mycket förödande påverkan på hälsan. Ett för högt blodsocker kan ge en sämre genomblödning där vi har små blodådror, som i ögat, i njurar och även i fötter. Diabetiker får därför gratis fotvård, och skall noggrant undersökas för sjukdomar i ögat. Ett mer stabilt blodsocker kan man få dels genom att äta mindre (snabba) kolhydrat, men alltså också genom att ta tillskott av krom. Medan många nog tycker det är svårt att lägga om kosthållet till LCHF, så kan alla någon gång ibland välja bort eller reducera  socker och snabba kolhydrat, och ta ett krom-tillskott.

Vid diabetes typ II, eller förstadium till diabetes, har man ofta en ökad utsöndring av viktiga mineraler som krom, magnesium och zink. Mineralerna försvinner i urin, eller i svett, och vi får med tiden en brist som på sikt kan leda till högre blodtryck, sämre matsmältning och sämre blodsockerkontroll. När vi får sjukdomar som diabetes typ II är det oftast inte längre tillräckligt att bara ta en multi-vitamin-mineral-tablett, utan större doser krom behövs under en tid.

 

Krom-tillskott vid candida

Krom brukar presenteras som undermedlet för de med sockersug och candida. Anledningen är att man vid en brist kan riskera att cellerna inte kan suga upp glukos från blodet, och att kroppen då signalerar att vi behöver mer socker för att förse våra celler med energi. Med tillräckligt mycket krom, kan celler igen ta för sig av glukos från blodet, sötsuget försvinner, och förhoppningsvis kan vi då klara att bryta en negativ spiral där kroppen vill ha mer och mer socker, och våra tarmbakterier trängs bort av snabbväxande svamp, candida. En förutsättning för att klara stå emot sötsuget, är att kroppens celler får energi utan tillskott av socker, och för många [4] är krom-tabletter en god hjälp för att bli av med det fysiska sötsuget. Självklart har man kvar ett mentalt sötsug som också är svårt att bryta, och för att bli av med candida behövs en längre period utan socker i kosten, gärna kombinerad med svampdödande medel.

Vem har glädja av krom-tillskott?

Främst verkar krom ha positiv effekt hos de med diabetes typ II och metabolt syndrom, med eller utan hjärt-sjukdom.

Människor som tränar mycket och svettas mycket kan ha ökad behov, också för att förbättra muskeluppbyggnaden.

Krom-tillskott kan försökas vid övervikt, vid lågt blodsocker och vid sockersug. Många rapporterar om att det hjälper till att bli av med sötsuget vid candida.

Vid hög stress ökar kroppens behov av krom, och tillskott kan även vara positivt under dessa perioder.

 

Referenser:

[1] Canfield W, Chromium in nutrition and metabolism, Elsevier/North Holland Biomedical Press, NY, 1979, p.154

Abraham AS, Am J Clin Nutr, 1980, 33: 2294-8

[2] Levine RA, Effects of oral chromium supplementation on the glucose tolerance of elderly human subjects, West J of Med, 1990, 152, 1: 41-45

Racek J, Influende of chromium-enriched yeast on blood glucose and insulin variables, blood lipids and markers of oxidative stress in subjects with type 2 diabetes mellitus, Biol Trace Elem Res, 2006, 109: 3: 215-30

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/

[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24635480

[4] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10693466.ab