Halten arsenik i ris

Mer gift i blod och urin hos de som äter glutenfritt

I en undersökning från universitetet i Chicago [1] har man funnet att de som lever glutenfritt har dubbelt så mycket arsenik i urinen som de som lever på en diet med gluten. Även halten av kvicksilver är 70% högre hos de som äter glutenfritt.

Nu sägs det igen, det är skadligt att leva glutenfritt, då glutenfria ersättningsprodukter innehåller mer gifter och tungmetaller än ’vanlig’ mat. Givetvis skall människor som reagerar negativt på gluten leva glutenfritt, men det finns alltså skäl till att fundera över vilka ersättningsprodukter man bör ta till. I en studie från universitetet i Chicago fann  forskare att personer som lever på ett glutenfritt kosthåll hade dubbelt så stor mängd arsenik i urinen som de som inte levde glutenfritt. Källan till allt extra arsenik tror man är att glutenfria produkter ofta innehåller ersättningsprodukter av asiatisk ris som ofta kan innehålla mindre mängd arsenik. Arsenik finns i berggrunden i flera asiatiska länder, och när man odlar ris dämmer man upp marken och de stora mängder vatten som svämmar in i odlingsområdena lakar ut arsenik från berggrunden. Ekologiska varor är alltså inte lägre i arsenikhalt än oekologiska.

Särskilt brunt ris har höga halter, då arsenik samlas i skalet runt riskornet. Fullkornsprodukter har därför högre arsenikhalt än polerad ris. Halten arsenik i ris kan variera stort mellan olika produkter, men som en tumregel ligger alltså ris med skal högre än vitt ris.

Själv har jag själv suttit i samtal med europeiska ris-producenter som har mätt upp halten arsenik i ris från Spanien och Portugal. Man hittar inte arsenik i ris från dessa länder. Så visst är det skillnad på vilken ris man köper, men som konsument vet man inte om man får ris med hög eller låg arsenikhalt. Grekland och Italien har tyvärr arsenik i sitt ris i jämförbara mängder mot asiatiska länder [2]. Det bästa man kan göra är att variera sig, inte äta risprodukter varje dag.

Livsmedelsverket har gjort en studie [3] där de kokt ris med rätt vattenmängd och med för mycket vatten, där de sedan slänger ut överskottsvattnet. Då ser man att halten arsenik som blir kvar i riset efter kokning kraftigt reduceras. Normalt brukar vi ju dubbla mängden vatten mot ris, men kokar man riset i mer vatten, och sedan slänger bort det extra vattnet efter kokning, så försvinner drygt hälften av arseniken. Rött ris lakar snabbare ut arsenik än vitt ris när man kokar i överskott av vatten, så här kan det ha extra bra effekt.

Alla risprodukter som vi säljer på glutenochmjolkfri.se håller våra svenska krav till låg arsenik-halt. De är inte fri från arsenik, men de är kontrollerade och har i mätningar visat sig ligga inom godkända nivåer.

 

[1] http://forskning.no/helse-mat-og-helse/2017/02/fant-mer-giftstoffer-i-blod-og-urin-hos-folk-som-spiste-glutenfritt

[2] https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/arsenik-i-ris/

[3] https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2015/a-survey-of-inorganic-arsenic-in-rice-and-rice-products-on-the-swedish-market-2015—part-1.pdf