C-vitamin 1000mg NOW

C-vitamin, vän eller fiende?

Att C-vitaminet är just ett vitamin betyder att det är helt nödvändigt för vår fortlevnad. Människan kan inte tillverka C-vitamin själv och måste därför få det tillfört utifrån, och relativt ofta. Dock finns det C-vitamin i så gott som all mat; bär, blod, de flesta grönsaker, ja även kokt potatis, så det är få som inte får i sig den mängd livsmedelsverket föreslår. Nu är vi i och för sig många som inte alltid tar myndigheternas rekommendationer på daglig dos av näringsämnen på så stort allvar. C-vitamin är även en anti-oxidant, och Linus Pauling trodde att större mängder kunde skydda oss mot t.ex. virusinfektioner och inflammationer. I USA har vissa mer alternativt lagda läkare gett höga doser med C-vitamin som sprutor under längre tid. Frågan är huruvida stora doser C-vitamin alltid är positivt, eller vad det eventuellt har för biverkning.

C-vitamin kallas också askorbinsyra. Det är en antioxidant, i likhet med en mängd andra ämnen. När kroppen har använt askorbinsyran som antioxidant, kommer den till viss del omvandlas till oxalat [Ref]. Om vi ligger på ett dagligt intag på 60mg kan upp till 30mg omvandlas till oxalat. Oxalat är en oxidant, och stora mängder askorbinsyra kommer därför på sikt att snarare skapa oxidativt stress än att minska den. Tyvärr har denna informationen inte riktigt kommit ut. Många människor har förgiftat sig själva med megadoser askorbinsyra under lång tid, byggd upp stora lager av oxalat i kroppen, och skapat mer oxidativt stress. En äldre man försökte läka sitt utbrändhetssyndrom med askorbinsyra och blev akut förgiftad och fick sina njurar förstörda. [Ref]. Jag har tyvärr hört alldeles för många berätta liknande historier, och ofta tar det år innan de förstår att det var C-vitamin som var orsak till att de bara blev sjukare och sjukare. Förgiftningen sker över tid, det går inte instantant, det kan ta dagar, veckor eller månader innan man upptäcker att utvecklingen har gått åt fel håll. Och när man sent omsider märker det, skyller man gärna istället på något som skedde i närtid. Kanske åt du tonfisk dagen innan du kände att du hade ont i alla leder, och så får tonfisken bära hundhuvudet, du undviker tonfisk i all framtid men fortsätter med askorbinsyra.

Några bortförklarar det hela med att det handlar om syntetiska vitaminer. De tycker man heller ska ta örtextrakter eller få i sig höga doser genom mat. Det sista är faktisk bra, för så stora mängder C-vitamin att man förgiftar sig själv klarar man nog inte äta. I övrigt är det faktisk det aktiva ämnet askorbinsyra som är problemet, så det spelar ingen roll om du tar syntetiska tillskott, örtextrakter eller vad du tar. Allt som kroppen använder som c-vitamin kommer sedan omvandlas till dehydroaskorbinsyra som sedan kan omvandlas till oxalat.

Anledningen till att man tar megadoser med askorbinsyra är ofta att man vill hjälpa en kropp som sliter med oxidativt stress. Antioxidanter kan hjälpa mot oxidativt stress. Bland antioxidanter finns askorbinsyra, men också ALA, selen, CoQ10, vitamin E , MSM och givetvis glutation (som inte kan tas direkt som tillskott). Vill man ta antioxidanter är alltså dessa bra alternativ, och eventuellt kan man ta mindre mängder askorbinsyra. Med mindre mängder menar jag då maximalt 250mg/dag för en vuxen. Vidare kommer det oxidativa stresset minska ifall man minskar mängden oxalat i kroppen. Läs mer om det i våra andra blogginlägg. En grupp som ofta har förhöjt oxidativt stress är de som har brist på vissa b-vitaminer och där tillskott av allithiamine och p5p tillsammans med mineraler som magnesium, kalcium och zink kan hjälpa att minska den oxidativa stressen. Som vanligt är det de som i början reagerar med förstärkt symptombild som har mest nytta av dessa tillskott, då avgiftningen ger en symptomtopp.

Nu är det kanske några som undrar varför litteraturen är så otydlig. 60mg askorbinsyra KAN omvandlas till som mest 30mg oxalat. Förklaringen är att olika kroppar hanterar askorbinsyran olika. En kropp i oxidativt stress kommer i högre grad omvandla askorbinsyra till oxalat, och det är därför viktigare att ta lägre mängd och tillföra övriga antioxidanter om man redan har en förhöjd nivå oxidativt stress.

Det finns vissa tester på marknaden där man mäter nivåer av askorbinsyra i urin. Den är alltid reducerad hos någon med oxidativt stress. Askorbinsyran har omvandlats till dehydroaskorbinsyra och mäts inte i testet. Man bör i den situationen minska det oxidativa stresset snarare än att ta tillskott av C-vitamin. Använd övriga antioxidanter och läs på om oxalater. Kanske beror det oxidativa stressen på att kroppen har brist på p5p eller behöver tillskott av allithiamine?