kål

kål en grönsak låg i oxalater

Kål, kålrot, blomkål och broccoli är alla exempel på grönsaker som har låga nivåer av oxalat.